От 14 януари Брюксел отвори процедурата за предложения за програми за промотиране на селскостопански продукти. През 2020 година ЕС ще отпусне 209 млн. евро за финансиране на промоционални кампании на селскостопански продукти и храни, съобщава AgPress.eu.

 181,4 млн. евро са предвидени за програми, които ще бъдат избрани в тази процедура на подбор. Политиката на ЕС за насърчаване на селскостопански и хранителни продукти е предназначена да помогне на сектора да се възползва от разрастващия се и все по-динамичен глобален пазар на селскостопански храни, да повиши осведомеността относно схемите за качество, включително биологичната продукция, и да помогне на производителите, ако се сблъскат с нарушенията на пазара.

През 2020 г. повече от половината от бюджета (118 милиона евро) ще бъдат насочени към кампании, преследващи пазари извън ЕС с потенциал за висок растеж, като Канада, Китай, Япония, Корея, Мексико и САЩ. Допустимите сектори включват млечни продукти и сирене, трапезни маслини и зехтин и вина. Очаква се избраните кампании да повишат конкурентоспособността и потреблението на селскостопански и хранителни продукти в ЕС, да повишат техния профил и да увеличат пазарния си дял в тези целеви страни.