Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства

Облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства предвиждат промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност, приети на първо четене от парламента.

Заявлението за регистрация ще се подава от собственика или ползвателя на животновъдния обект при кмета или кметския наместник или до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Въвежда се териториален принцип при сключване на договорите за изпълнение на мерките по програмата за профилактика, надзор, контрол и ликвидиране на болести по животните и зоонози, с регистрирани ветеринарни лекари. Не се позволява на регистрирани ветеринарни лекари, сключили такива договори със собственици или ползватели на ферми, да сключват договори и със собственици или ползватели на лични стопанства.

С измененията се създава възможност за възлагане на изпълнението на мерките за ограничаване и ликвидиране на болести на изпълнител, различен от служителите на БАБХ.

Прецизират се текстовете, регламентиращи реда за обезщетяване на засегнатите от епизоотични рискове собственици на животни, като са допълнени основанията, които служат за отказ за изплащане на такива обезщетения и начинът за определяне на цените за обезщетенията.

Правят се и промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси, с които дезинфектантите, средствата за дератизация и дезинсекция, и защитните облекла в случаи на ограничаване и ликвидиране на болести по животните и зоонози, следва да станат част от държавния резерв при кризисни ситуации.

Министърът на земеделието и храните Десислава Танева коментира, че законопроектът е преди всичко вследствие на опита от юли и август миналата година и установените слабости в регулацията в тази област. Всички тези промени следва да доведат до чувствително подобрение на превенцията от заболявания сред всички видове животни в България, включително и ясна регламентация на личните стопанства, посочи тя.

По думите ѝ промените в Закона за ветеринарномедицинската дейност и излязлата наредба 44 ще доведат до нови нива на биосигурност във всички стопанства. Тя обясни, че в настоящата законова промяна е разписан облекчен и безплатен режим за регистрация на личните стопанства. Всеки, който иска да отглежда домашна свиня, според категорията стопанство е длъжен и ще трябва да го направи със съответната биосигурност, коментира Танева. Тя посочи, че по пет мерки по Програмата за развитие на селските райони има общ бюджет от близо 70 млн. евро за животновъдите за осигуряване на биосигурност.

Земеделският министър посочи, че Зелената седмица в Берлин този месец е била посветена на Африканската чума по свинете. Докладвано е, че над 25 процента от поголовието на домашната свиня в света е унищожено от заболяването, 51 страни са засегнати и минимум над 10 млн. домашни свине. В Европа страните са 12, за съжаление, още има възходящ тренд на заболяването, коментира Танева, цитирана от БТА.

Към момента средствата, които българската държава е дала за справяне с болестта АЧС, са малко над 69 млн. лева - за покриване на дейностите по превенция, унищожаване на огнищата и компенсация на пострадалите ферми, съобщи министърът. Тя отбеляза, че през настоящата година са регистрирани две индустриални огнища у нас, като е ясно, че вирусът е дошъл от дива свиня. Германия ползва различни системи с дронове за следене на популацията в граничните райони, водим разговори да ги приложим и тук по отношение на установяване на по-точен брой на дивата свиня, съобщи още министърът.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates