Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Проверяват как се използват сателитните системи за събиране на данни

Одиторите от Европейската сметна палата проверяват, колко ефективно се използват сателитните програми „Галилео“ и „Коперник“, съобщават от институцията. В момента ЕС използва три сателитни програми за събиране на данни.

Коперник“, „Галилео“ и Европейската геостационарна служба за навигационно покритие (EGNOS). До края на 2020 година за изграждане и поддръжка на сателитните системи и наземните станции са били изразходвани общо около 19 млрд. евро. До 2027 година Брюксел планира да задели още 15,5 млрд. евро за развитие на системата от сателити. В информацията се припомня, че за периода от 2014 до 2020 година за развитие на спътниковата система от европейския бюджет са били разходвани около 260 млн. евро.

ЕС не е единственият, който предлага сателитно базирани системи за събиране на информация. САЩ вече активно използва подобни системи за събиране на данни за Земята и земеделските култури. Такива системи за събиране на данни използват и други страни като Русия и Китай.

На фона на това, че за развитието на сателитно базираната система за наблюдение се заделят огромни обществени средства одиторите подчертават, че е необходима оптимизация на тяхното използване. Чрез разширяване на употребата им според тях ще се даде възможност за създаване на нови работни места, и ще се стимулира създаването на различни иновативни продукти. Освен това сателитните системи биха допринесли за подобряване на политиките свързани например със сигурността и опазването на околната среда.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates