Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите

Днес стартира прием на проекти за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция. Крайният срок за подаване на заявленията е 28 февруари, а документите се подават в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“.

Кандидати могат да бъдат земеделски стопани, малки и средни предприятия, признати групи или организации на производителите. Целта е земеделците да подобрят производителността и устойчивостта на стопанствата си.