Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Инж. Лиляна Райкова е новият директор на Природен парк „Българка“

От днес инж. Лиляна Райкова е новият директор на Природен парк „Българка“ към Изпълнителна агенция по горите. 

„Гората за мен е била и винаги ще бъде „зеленото злато” на страната ни. Ще използвам придобитите знания и опит, натрупан в областта на горското стопанство, за постигане на устойчиво управление, стопанисване, ползване, възобновяване и опазване на природните ресурси, намиращи се на територията на Природен парк „Българка“, каза инж. Райкова пред екипа на дирекцията. 

Инж. Райкова е завършила Лесотехнически университет – София, специалност „Горско стопанство“. Натрупва професионалният си опит в Държавно горско стопанство Севлиево, където изпълнява длъжности на почти всички нива, като през периода 2001г. – 2010 г. е директор на стопанството. От 2010 г. до настоящия момент продължава работата си в сферата на горското стопанство в частния сектор.

Инж. Райкова има придобита квалификация и познания и в областта на счетоводството, стопанската отчетност и планирането на дейности, които са необходими за успешно ръководство на природния парк.  

Инж. Райкова е назначена за директор със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция по горите - инж. Мирослав Маринов, след провеждане на конкурс.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates