От 21 април до 30 юни 2020 г. ще се приемат документи за краткосрочни нисколихвени кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за подпомагане на бранша по време на пандемия.

От тях 5 млн. лв. са в помощ на оранжерийното производство. На подпомагане подлежат земеделски стопани, които имат подадено и приключено заявление по схемите за обвързано производство на плодове и полски и/или оранжерийни зеленчуци за реколта 2020 г.

Градинарите и овощарите трябва да са подавали заявление за подпомагане по същите схеми поне 3 години назад. Кредитите се обезпечават чрез учредяване на особен залог на бъдещо вземане по схеми за обвързано подпомагане за плодове и зеленчуци за 2020 г. Предоставянето на средствата ще става до 7 работни дни след вписването на особения залог. Заемите ще се предоставят при лихва в размер на 2% и трябва да бъдат погасени до 30 юни 2021 г.