През вчерашния ден служители от Регионална дирекция по горите - Бургас установиха незаконен добив на блатно кокиче в землищата на гр. Созопол и с. Присад, област Бургас, местността „Блатото“.  На нарушителите са съставени пет акта по Закона за биологичното разнообразие. Задържани са 141 кг. блатно кокиче. 

За да се предотврати унищожението на находищата на блатно кокиче, проверките в обхвата на дейност на Дирекцията продължават. Видът не е защитен от Закона за биологичното разнообразие, но е под специален режим на ползване, съгласно заповед на министъра на околната среда и водите.