Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

474 проекта бяха одобрени в националната кампания “Чиста околна среда“ на МОСВ и ПУДООС за 2020 г.

474 проекта на общини и кметства, училища и детски градини бяха одобрени в конкурса “Обичам природата и аз участвам” в рамките на ежегодната национална кампания „Чиста околна среда“.

Придобилата широка обществена популярност кампания се провежда от Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) за 17-та поредна година.

 

Бенефициенти в нея са общини и кметства, които получават финансиране в размер до 10 000 лева и училища, детски градини, Центрове за подкрепа за личностно развитие (ЦПЛР)/ Обединени детски комплекси (ОДК) с финансиране в размер до 5 000 лв. С решениe на Управителния съвет на ПУДООС ежегодно се определя ресурс от 3,5 млн. лв. за най-оригинален и екологично-познавателен проект.

 

Тази година финансиране от 10 000 лева ще получат 232 проекта на общини и кметства (от 901 постъпили предложения), 132 проекта на детски градини (от 426 постъпили предложения) и 110 проекта на училища (от 506 постъпили предложения) на територията на цялата страна

 

По Националната кампания „За чиста околна среда“ с доброволния участие на гражданите и с прякото участие на младежи и деца се изграждат детски площадки, облагородяват се обществени площи, създават се зони за отдих, спортни площадки, класни стаи на открито, издаване на информационни брошури, дипляни, мултимедия, организиране на екологични събития, оборудване и учебни пособия, създаване на екокътове и др.

 

От 2016 г. до 2019 г. са реализирани общо 493 проекта на училища, 475 проекта на детски градини и 932 проекта на общини и кметства на обща стойност 14 000 000 лв.

 

Резултатите за 2020 г. са налични на сайта на МОСВ и ПУДООС ТУК

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates