Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

РДГ Кюстендил с мерки за защита от пожари

РДГ - Кюстендил изготви Регионална програма за защита на горските територии от пожари през 2020 година. В нея са определени мерките и мероприятия за защита на горските територии от пожари, както и задълженията  на всички лица имащи отношение към опазването на горите.

Трите специализирани групи от служители в Дирекцията, в офисите Кюстендил, Перник и Дупница са оборудвани с необходимия инвентар и са в готовност да реагират при възникване на пожар. 

До момента РДГ- Кюстендил съвместно с РД ПБЗН – Кюстендил  и РДПБЗН – Перник са извършили 23 проверки – 12 в област Кюстендил и 11 в област Перник  за установяване на готовността на горските структури за защита от пожари през 2020 година.  Проверени са и собствениците на недържавни горски територии  с площ над 50 ха. От тях най- голям е делът на общините собственици на гори. В общините е  създадена организация за превенция и потушаване на горски пожари. 15 са доброволните формирования  за защита при пожари, бедствия и извънредни ситуации – 9 в област Кюстендил и 6 в област Перник. Противопожарните депа са оборудвани с инвентар, съгласно изискванията. Определена е техниката, която може да се използва за потушаване на големи пожари.  

Статистиката на възникналите на територията на РДГ- Кюстендил  горки пожари през последните 10 години показва, че  от общо 394 пожара 303 са възникнали вследствие небрежно и безотговорно боравене с открит огън, за 65 причините са неизвестни, 14 са  естествени,  главно от  мълнии и един е умишлен.

От началото на годината на територията на РДГ- Кюстендил  са регистрирани 7 пожара, обхванали 315 дка горски територии. За сравнение през 2019 г. за същият период те са били 31, а опожарената площ 1713  дка. Десетки са потушените от служители запалвания в земеделски земи и е предотвратено навлизането на огъня в горите. 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates