Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - София са констатирали незаконно отсичане на 182 броя дървета в частни и общински гори. Нарушенията са установени при извършването на проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 4 до 10 май.

Проверяващите са съставили 2 акта за установени административни нарушения по Закона за горите, един констативен протокол с известен извършител и два констативни протокола с неизвестен извършител.  Задържани са общо 42 пр. кубични метра дърва за огрев.

Инспектиращите са проверили общо над 230 обекта за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и други физически лица.

Констатираните нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за незаконен добив на дървен материал, за който не е издавано позволително за сеч, както и за отсичането на немаркирани дървета с контролна горска или общинска марка. 

На 04.05.2020 г. в землището на село Говедарци, община Самоков, частна горска територия, за която не е издавано позволително за сеч, служители на РДГ-София са установили, че са отсечени 12 броя дървета от бял бор. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.  

На 07.05.2020 г. в землището на село Белчин, община Самоков, горските инспектори констатират, че в частна горска територия, за която не е издавано позволително за сеч, са отсечени 75 броя маркирани дървета. Съставен е констативен протокол. Работата по случая продължава.  

На 08.05.2020 г. в землището на село Нови хан, общинска горска територия на община Елин Пелин, след подаден сигнал са проверени от инспектиращите два подотдела, за които са издадени позволителни за сеч. При проверката е установено отсичането на 41 броя дървета, които не се били маркирани. В съседни два подотдела, за които не са издавани позволителни за сеч е установено отсичането на 54 броя дървета. Съставени са констативни протоколи, с които са задържани общо 38 пр. кубични метра дърва за огрев. Работата по случая продължава.

Проверките в териториалния обхват на РДГ- София продължават.