Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Край на измамите с храни и био продукти

Устойчиви храни на достъпни цени, стоп на измамите с храни, борба с изменението на климата, опазване на околната среда и биологичното разнообразие и по-голям процент биологично земеделие. Това са възловите цели, заложени в Стратегията “От фермата до трапезата. Тя бе представена на онлайн брифинг, организиран от Европейската комисия.

Стратегията трябва да се основава на изводите от кризата с COVID-19 и да даде на земеделските производители необходимата подкрепа, за да се гарантира продоволствената сигурност в целия ЕС. Това заяви по време на представянето на платформата председателят на комисията по земеделие в Европейския парламент Норберт Линс, Германия.

От Европейската комисия дават заявка за работа с държавите членки и заинтересованите страни в следните аспекти: Борба с измамите с храни чрез предотвратяване, откриване и борба с измамите, да се намали значително зависимостта и рискът от химическите пестициди, торовете и антибиотиците, както и тяхното използване, да разработи новаторски техники за селско стопанство и риболов, които защитават реколтата от вредители и болести. Освен това

внасяните хранителни продукти от трети държави трябва да отговарят на екологичните стандарти на ЕС.

В стратегията "От фермата до трапезата” е посочено още, че европейската храна трябва да остане безопасна, питателна и с високо качество. Тя трябва да бъде произведена с минимално въздействие върху природата. В бюджета на ЕС за периода 2021-2027 г., 40% от бюджета на общата селскостопанска политика са предвидени за действия в областта на климата. За същата цел ще се насочат и 30% от Фонда за морско дело и рибарство.

"Стратегията „От фермата до трапезата“ е твърде амбициозен проект за една все по-издръжлива и устойчива хранителна верига. Това е от съществено значение, но най-големият ни приоритет винаги е бил и ще бъде дългосрочната гаранция за здравословни, безопасни, доброкачествени и достъпни хранителни доставки за гражданите на ЕС", коментира Линс. Той изрази недоволство, че в деня на представянето на стратегията отсъства комисарят по земеделие полякът Януш Войчеховски.

В рамките на виртуалната среща Европейската комисия прие и нова стратегия на ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г. Фокусът е върху

 органичната земя и промените при обработваемите площи,

както и върху указанията за горската стратегия.

Целият пакет, приет от Европейската комисия - стратегията „От фермата до трапезата”, новата стратегия за биологичното разнообразие и анализът на връзките между реформата на Общата селскостопанска политика (ОСП), както и Зеленият пакт, са тясно свързани с текущите преговори за реформа на ОСП. Евродепутатите бяха призовани да не смесват стратегиите и да отпаднат всички опити за забавяне на преговорите по ОСП поради тези нови инициативи. "Нашите фермери се нуждаят от яснота относно бъдещите правила на ОСП и сигурност при планирането на дейностите си и ние им дължим това", каза още  Норберт Линс.

По време на дебата с еврокомисаря по здравеопазването и безопасността на храните Стела Кириaкиду на 11 май евродепутатите подчертаха, че екологичната устойчивост на земеделието трябва да върви ръка за ръка с икономическата, така че продоволствената сигурност да продължи да бъде гарантирана. Общото становище е, че стратегията „От фермата до трапезата“ не трябва да подкопава способността на фермерите да произвеждат качествена, но достъпна храна за всички в ЕС.

Одобряването от Европейската комисия на стратегията „От фермата до трапезата “ и новата стратегия за биологичното разнообразие първоначално беше планирано за края на месец март. Поради разпространението на пандемията от COVID-19 представянето и на двете стратегии беше отлагано няколко пъти.

 

Кръговата икономика на фокус

„От фермата до трапезата“ ще допринесе за постигането на кръгова икономика - от производството до консумацията. Благодарение на нея се очаква да има по-ефикасни системи за производство на храни, здравословна консумация на храни и намаляване на загубата и разхищението на храни, по-устойчиви процеси на преработка и селскостопански транспорт, по-добро съхранение и опаковане. Не на последно, но важно място кръговата икономика предполага и по-добре информирани граждани.

 

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates