Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - София са извършили повече от 230 проверки в териториалния обхват на Дирекцията за периода от 1 до 7 юни. Проверени са обекти за добив, складиране, преработка и търговия с дървесина, превозни средства, транспортиращи дървесина, ловци, риболовци и други физически лица.

Проверяващите са съставили 13 акта за установени административни нарушения по Закона за горите (ЗГ) и един констативен протокол с известен извършител.  Задържани са общо 13 пр. кубични метра дърва за огрев, 3 куб. метра фасонирана дървесина и две моторни превозни средства (МПС).

Констатираните нарушения са за съхранение и транспортиране на немаркирани и непридружени с превозен билет дърва за огрев, за незаконен добив на дървен материал, за който не е издавано позволително за сеч, както и за отсичането на немаркирани дървета с контролна горска или общинска марка. 

На 01.06.2020 г. в село Мала Църква, община Самоков е съставен акт за установено административно нарушение по ЗГ на физическо лице за транспортиране с МПС на 3 кубически метра фасонирана иглолистна дървесина, маркирана с производствена марка, но непридружена с превозен билет. МПС-то и дървесината са задържани в базата към ТП Държавно горско стопанство - Самоков. На същата дата е извършена насрещна проверка в село Говедарци, на склад, от който е експедирана фасонираната дървесина.  Проверяващите са установили, че не се води коректно електронния дневник, за което е съставен акт на юридическото лице.

На 04.06.2020 г. в село Заноге, община Своге са съставени два акта по ЗГ на регистриран лесовъд, служител на община Своге, получил позволително за сеч, в общинска горска територия. Единия акт е за това, че е изграден горски път с обща дължина 235 метра, без да е предвиден за изграждане в одобрения и регистриран технологичен план. Втория акт е за това, че не е уведомил РДГ-София, преди започване на сечта, за това че маркирането не съответства на предвидената сеч.

На 04.06.2020 г. в землището на село Мирково, община Мирково, служители на РДГ-София са установили лице, ловуващо, в момент, когато убива сърна от мъжки пол, на видима възраст около две години и я товари в автомобила си, без да притежава разрешително за лов. Потърсено е съдействие от РУ на МВР гр. Пирдоп. Оръжието, МПС-то и сърната са задържани в РУ.  Горските служители от РДГ-София са съставили констативен протокол по случая и работата по него продължава.

На 05.06.2020 г. в село Шума, община Годеч при проверка на обект за добив на дървесина, в държавна горска територия, е установено отсичането на 12 броя немаркирани дървета от черен бор, с общ обем 1,5 плътни кубически метра дървесина. На нарушителя е съставен акт, с който е задържана дървесината и оставена с разписка за отговорно пазене.  

На 07.06.2020 г. в село Горно Камарци, община Горна Малина са съставени 2 акта на физическо лице за съхранение на 5 пр. кубически метра широколистни дърва за огрев, немаркирани и непридружени с превозен билет. Дървесината е задържана.

Проверките в териториалния обхват на РДГ- София продължават.