Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Екологичните политики в центъра на възстановяването на Европа от кризата с COVID-19

Днес, 23 юни 2020 г., се проведе неформална видеоконференция на министрите на околната среда на държавите членки на Европейския съюз (ЕС), по време на която България беше представена от заместник-министър Атанаска Николова. Основна тема на дискусията беше приносът на политиките по околна среда и климат за възстановяването от кризата с COVID-19.

В своето изказване заместник-министър Николова подчерта, че зеленият преход е един от основните стълбове за възстановяване от пандемията с активното участие и съвместни усилия на всички държави членки. Именно съвместните усилия са в основата на намирането на иновативни механизми и екологични решения за постигането на климатично неутрална, ресурсно ефективна и кръгова европейска икономика.  

Страната ни приветства представените от Европейската комисия План за възстановяване и ревизирана Многогодишна финансова рамка за периода 2020-2027 г., като подчерта, че задълбочената дискусия по тях изисква ясна и точна оценка на средствата за възстановяване за държавите членки. Заместник-министър Николова изтъкна, че за да бъде успешен зеленият преход, той следва да е справедлив и подплатен с адекватни финансови средства.

В своето изказване заместник-министър Николова повдигна и важни за нас проблеми. Като външна граница на Европейския съюз транзитният трафик, преминаващ през страната ни, допринася за повишаване на емисиите на парникови газове. Според България решението на този проблем следва да бъде намерено на европейско ниво, така че тежестта от това да не бъде понесена от българските граждани и бизнес. Друг проблем в тази посока е износът на производства в държави, извън ЕС, които не прилагат същите високи екологични стандарти. Важно е политиката на ЕС да създава достатъчно гаранции за конкурентоспособна бизнес среда.

Акцент бе поставен и върху важността на това да бъде сведена до минимум зависимостта на ЕС от доставките от трети страни, които често не спазват същите строги екологични изисквания и не споделят напълно амбициозната политика на общността по отношение на климата. Посочено беше, че именно сега е моментът да се потърсят пътища за създаване на местни производства, което ще спомогне за създаването на нови работни места и ще гарантира спазването на най-високите екологични стандарти.

Линк към видеоконференцията на страницата на Съвета на ЕС https://newsroom.consilium.europa.eu/events/20200623-video-conference-of-the-environment-ministers-june-2020

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates