За първите шест месеца на годината проверките надхвърлят 222 000 броя.

Повече от 222 000 проверки са извършили горските инспектори на Изпълнителна агенция по горите и регионалните дирекции, както и  мобилните екипи на държавните предприятия и горските стопанства през първите шест месеца на 2020 г. 

Горските служители проверяват за спазване на нормативните разпоредби за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, изпълнение на правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи.

Акциите са обхванали 38 000 сечища, близо 12 000 обекта за съхранение, преработка и търговия, 64 261 превозни средства и 117 500 ловци, риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски територии.

Съставени са общо 4755 акта и 1400 констативни протокола за нарушения, като повечето са за незаконна сеч и транспортиране на дървесина без контролна горска марка и превозен билет. 

За първите шест месеца на годината в базите за съхранение са задържани общо 416 куб. метра обла строителна дървесина, 3720 куб. метра дърва за огрев и 34 куб. метра фасонирана дървесина. От нарушителите са конфискувани 348 каруци, 29 коня, 172 моторни превозни средства, 235 моторни триона и други инструменти за дърводобив. 

Продължават проверките на Изпълнителна агенция по горите по контрол във всички горски територии на страната и на служителите на предприятията по опазване на държавните гори, както и съвместните акции срещу нарушителите с представители на други институции.