Горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - София са съставили от началото на месец юли до момента 13 акта за установени административни нарушения за добив липов цвят без позволително.

Констатираните нарушения са на физически лица. 5 от актовете са за бране в землището на гр. Долна Баня, в общинска горска територия, а останалите 8 акта в землището на гр. Ботевград, в държавна горска територия.

Регулярните проверките в горите продължават, в това число за добив на липов цвят, както и за други горски продукти.