Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ констатира ново огнище на заболяването Нюкясълска болест по птиците в с. Подгоре, Област Видин

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) констатира второ огнище през 2020 година на заболяването Нюкясълска болест по птиците в животновъден обект – лично стопанство, в с. Подгоре, Община Макреш, Област Видин. Болестта е потвърдена в стопанство за лични нужди, в което се отглеждат кокошки, след възникнало съмнение, заради повишена смъртност и клинични симптоми.

Незабавно са предприети мерки за ликвидиране на огнището. В обекта са отглеждани 15 кокошки и 29 пилета, като 12 кокошки са загинали вследствие на болестта, предстои умъртвяването по хуманен начин на останалите птици

Предстои механично почистване и неколкократни дезинфекции на помещенията, в които са отглеждани птиците, също на дворовете и улиците около тях, за недопускане на разпространението на болестта.

Определена е 3-километрова предпазна зона около огнището - с. Подгоре и с. Раковица, Община Макреш. В 10–километровата наблюдавана зона са включени населени места от Община Макреш: с. Киреево, с. Толовица, с. Цар Шишманово; от Община Кула: с. Старопатица; от Община Белоградчик: с. Раяновци, с. Рабиша, с. Ошане.

В ограничителните зони няма разположени индустриални птицевъдни стопанства.

В и от зоните са забранени търговията и придвижването на птици и продукти, добити от тях, отглеждани в личните дворове; организиране на панаири, пазари, изложби и други струпвания на домашни или други птици. Домашните птици следва да бъдат затворени в личните стопанства.

Предприема се ваксинация срещу Нюкясълска болест на птиците в с. Подгоре и 3 км зона.

Ще се извършват периодични клинични прегледи на птиците, отглеждани в останалите населени места на територия на ОДБХ–Видин, за клинични прояви на заболяването.

На стопанина на обекта, чийто птици подлежат на обезвреждане, се полага обезщетение, по реда на чл. 141-148 от Закона за ветеринарномедицинската дейност. Извършва се епизоотично проучване за изясняване на източника на инфекцията в с. Подгоре.

Първото огнище беше обявено на 09.07.2020 година в лично стопанство в с. Гюргич, Област Видин. 

БАБХ припомня, че ключов фактор за превенция от Нюкясълска болест по птиците е извършването на ваксинация. В началото на 2020 година беше проведена проверката за поставена ваксина на всички стада в индустриалните ферми.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates