Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Повече от 7300 проверки са извършили горските инспектори от РДГ-Ловеч за първите шест месеца на 2020 г.

Повече от 7300 проверки са извършили горските инспектори от Регионална дирекция по горите (РДГ) - Ловеч за изминалото полугодие на 2020 г.

Горските служители проверяват за спазване на нормативните разпоредби за добив, транспортиране и съхранение на дървесина, изпълнение на правилата по време на лов за безопасно протичане на ловните излети и предотвратяване на инциденти и нещастни случаи.

Акциите са обхванали 883 сечища, 1151 обекти за складиране, преработка и търговия с дървесина, 2726 превозни средства и 2603 ловци, риболовци и други физически лица, извършващи дейности в горски територии.

Съставени са общо 557 акта и 255 констативни протокола за нарушения, като повечето са за незаконна сеч, транспортиране и съхранение на дървесина без контролна горска марка и превозен билет. 

За преценка за наличие на престъпление и други сигнали до Районните прокуратури са изпратени 335 писма. По актове за установени административни нарушения са издадени 484 наказателни постановления. Наложени са 77924 лв. глоби, 1400 лв. имуществени санкции, 622 лв. обезщетения, парична равностойност 11398 лв., или общо санкции в размер на 91344 лв.

Издадени са 32 удостоверения за изработване на производствени марки за обекти за складиране, преработка и експедиране на дървесина за дървесина. Поради прекратена дейност със заповеди са обезсилени 249 производствени марки.

За първите шест месеца на годината в базите за съхранение са задържани общо 115 куб. метра дърва за огрев. От нарушителите са конфискувани 16 каруци, 21 моторни превозни средства, 28 моторни триона и други инструменти за дърводобив, 3 броя риболовни уреди.

Проверките продължават във всички горски територии в района на РДГ-Ловеч, както и доброто взаимодействие и съвместните акции срещу нарушителите с представители на МВР, държавните горски и ловно стопанства и други.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates