Ще бъдат правени изследвания за наличие на немлечни мазнини и физико-химичен анализ. Той трябва да покаже дали е спазен технологичният процес. Самата процедура по вземане на пробите включва опаковане и запечатване на парче от млечния продукт в стерилен плик. Резултатите от тестовете ще бъдат готови от 5 до 7 дни.