Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

БАБХ санкционира 14 търговци на пресни плодове и зеленчуци по пазарите в страната през юли

Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) издаде 14 акта на търговци на пресни плодове и зеленчуци за липса на придружаващи стоката документи (напр. фактури, приемо-предавателни протоколи, сертификат за съответствие) през месец юли. Издадени са също 71 констативни протокола, поради липса на документи и маркировка за продукцията.

В рамките на месец инспекторите на Областните дирекции по безопасност на храните извършиха общо 784 проверки на територията на общински и местни пазари, както и на нерегламентирани обекти.

Контрол се извършва на цялостното предлагане на пресни плодове и зеленчуци, включително за наличие на всички документи, доказващи произхода на стоката;  етикетиране и маркировка, като информацията е изписана четливо и е достъпна на видно място върху опаковка или етикет. Особено внимание бе насочено към съответствие на обявеното качеството на всяка отделна предлагана партида по отношение на еднородност по качество и размер на продукта.

По отношение на фитосанитарния контрол, който се изразява в наблюдения за наличие на симптоми и повреди, причинени от карантинни вредители, са издадени 11 предписания и са съставени 15 констативни протокола.

Наложените на търговците санкции са в размер от 600 до 5 000 лева за физически и между  2 000 и 7 000 лева за юридически лица.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates