Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Горските служители с интензивни проверки срещу нарушителите на горското и ловно законодателство

Служители на Изпълнителна агенция по горите, регионалните дирекции по горите и държавните предприятия продължават да осъществяват засилен контрол и извършват масови проверки за спазване на горското и ловно законодателство.

От началото на годината горските служители са извършили повече от 310 хиляди проверки. Само през месец август над 32800 са общо проверените обекти за добив и тези за складиране, преработка и търговия с дървесина, моторните превозни средства, транспортиращи дървесина, ловците, риболовците, физическите лица. Служителите на ИАГ, шестнайсетте регионални дирекции по горите, шестте горски предприятия и техните териториални поделения за изминалия месец са съставили 470 акта за установени нарушения по Закона за горите и Закона за лова и опазване на дивеча. Задържани са близо 700 кубика незаконно добита дървесина,  28 моторни превозни средства, транспортиращи дървесина, 11 коня, 28 каруци, ловни оръжия, уреди и боеприпаси.

С настъпването на отоплителния сезон започва по-интензивното снабдяването на населението с дърва за огрев. Служителите по горите продължават да осъществяват ежедневен контрол в обектите, в които се добива дървесина, масово извършват проверки за произхода, количеството и законността на превозваната, съхранявана и преработвана дървесина, на транспортните средства, на физическите и юридически лица, извършващи дейности в горските територии. 

За изминалите две седмици от месец септември са извършени проверки на 3380 дърводобивни обекта, 710 за складиране, преработка и търговия с дървесина. Проверени са над 6200 превозни средства и близо 5000 ловци, риболовци и други физически лица. На нарушителите на горското законодателство, служителите по горите са съставили 242 акта за административни наказания. Задържани са близо 500 кубика дърва за огрев и 10 моторни превозни средства.  

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates