Изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) проф. д-р Паскал Желязков и кметът на столичния район „Кремиковци“ Лилия Донкова проведоха среща във връзка с множеството постъпили сигнали срещу животновъдните обекти на стопанина Недялко Костов в с. Челопечене. Постигнато беше съгласие за съвместни усилия за преодоляване на проблема с безпризорното пашуване на животните и за привеждане на обектите към изискванията в Закона за ветеринарномедицинската дейност и Наредба 44.

На стопанина Недялко Костов ще бъде предоставен срок от един месец, в който да приведе стопанството си съобразно разпоредбите, а животните да не бъдат допускани да напускат обектите без надзор.

В рамките на предоставения срок комисия от официален ветеринарен лекар на БАБХ и представител на районното кметство ще упражняват ежедневен мониторинг върху дейностите на стопанина по подобряване на условията в обектите.