Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Публикуване на информация за стартирани проекти по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса

Българска агенция по безопасност на храните стартира проекти по оперативна програма „Добро управление“, приоритетна ос № 2 „Ефективно и професионално управление в партньорство с гражданското общество и бизнеса” по процедура BG05SFOP001-2.019 „Специализирани обучения за териториалната администрация“ за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на Областни дирекции по безопасност по храните, както следва:


1.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0019 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - София град“ (5.10.2020г.)
2.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0023 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Благоевград“ (5.10.2020г.)
3.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0011 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - град Варна“ (5.10.2020г.)
4.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0028 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Пловдив“ (5.10.2020г.)
5.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0006 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Велико Търново“ (5.10.2020г.)
6.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0007 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Хасково“ (5.10.2020г.)
7.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0030 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Сливен“ (5.10.2020г.)
8.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0020 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Враца“ (5.10.2020г.)
9.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0008 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Плевен“ (5.10.2020г.)
10.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0029 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Добрич“ (5.10.2020г.)
11.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0022 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Монтана“ (5.10.2020г.)
12.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0009 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Габрово“ (5.10.2020г.)
13.    РЕЗЮМЕ НА ПРОЕКТА: № BG05SFOP001-2.019-0035 „Подобряване на специализираните знания и умения на служителите в Областна дирекция по безопасност на храните /ОДБХ/ - Смолян“ (5.10.2020г.)

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates