С информационна брошура Изпълнителна агенция по горите отново се обръща към всички граждани да бъдат отговорни към българската природа, да се снабдяват само със законно добити дърва за огрев. Брошурата се разпространява чрез регионалните дирекции по горите като целта е тя да достигне до най-малките населени места в страната.

Проявявайте бдителност и отговорност: проверявайте маркирани ли са получените от Вас дърва за огрев; задължително изисквайте и съхранявайте оригинала на превозния билет, с който са доставени; проверявайте достоверността на билета на електронен адрес tickets.iag.bg.; при основателни съмнения за незаконна сеч, транспорт, разпореждане с дървесина или други нарушения незабавно подайте сигнал на телефон 112.

Дървесина, която не е маркирана, не е придружена с превозен билет или имената и адреса на притежателя й не съответстват на вписаните в билета, подлежи на отнемане, а лицето, което я притежава – на глоба.

Предупредете своите близки и познати, особено по-възрастните! Не бъдете част от проблема!