След сериозни дебати депутатите приеха на първо четене нов Закон за виното и спиртните напитки. Проектът бе подкрепен от 105 народни представители, 62 бяха "против", а девет въздържали се.

Според мотивите на вносителя - Министерския съвет, новият закон изпълнява препоръките на Европейската комисия и изчиства разминавания на конкретни разпоредби от сега действащия закон.

Промяната, породила най-много дебати бе преминаването на контрола върху сектора от ръцете на Министерството на земеделието (в лицето на Изпълнителната агенция по лозата и виното), в тези на Министерството на икономиката.

В законопроекта са разписани текстове, свързани с въведената в ЕС система за установяване на обща организация на пазарите на селскостопански продукти, с която се цели ограничаване на нарастването на броя на новите лозови насаждения. Това ще се случва посредством предпазен механизъм, основан на задължение за ежегодно предоставяне на разрешения за нови насаждения в размер до 1% от засадените с лозя площи към 31 юли на предходната година. Периодът на действие на разрешителния режим е до 31 декември 2030-а. Целта на въведения механизъм е запазване на качеството и авторитета на вината, произведени в ЕС, разбираме още от мотивите.

Против приемането на законопроекта се обявиха от ДПС, БСП и Обединените патриоти.

"Основните ни мотиви са няколко. Първо, законопроектът не получи подкрепа в Комисията по земеделие, която е водеща по този закон. По различни причини. Един от мотивите, който да не подкрепим е този. Вторият ни мотив е способът, който избраха управляващите да върви този закон. Много по-лесно щеше да бъде въпросните регламенти и директиви да бяха под формата на изменение и допълнение на сегашния закон", заяви депутатът Бюрхан Абазов от ДПС.

Светла Бъчварова от левицата също заяви, че промените, свързани с необходимостта от синхронизиране с европейските регламенти, могат да се направят като изменения и допълнения на съществуващото законодателство. Бъчварова допълни, че Комисията за защита на потребителите към Министерството на икономиката не разполага с необходимите лаборатории за разлика от Изпълнителната агенция по лозата и виното.

От ГЕРБ поеха ангажимент между първо и второ четене на бъде внесена поправка, с която старият режим да остане в сила и след окончателното приемане на новия закон.

"Ще подкрепим предложение контролът по Закона за виното и спиртните напитки да остане в Изпълнителната агенция по лозата и виното", каза председателят на Комисията по земеделието и храните и депутат от ГЕРБ Мария Белова.