Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Служители на Агенцията по горите заловиха нарушител, маркирал дърва с преотстъпена горска марка

Незаконната дървесина, автомобилът и контролната горска марка са задържани. Нарушителите са санкционирани. 

Служители на Агенцията по горите заловиха нарушител, маркирал дърва с преотстъпена горска марка. Проверяващите констатирали нарушението при извършване на контрол в района на Държавно горско стопанство Борима, в землището на с. Старо село. Екип на Изпълнителна агенция по горите и Регионална дирекция по горите - София забелязали в гората товарен автомобил с широколистна дървесина и лице, което маркира челата на секциите с контролна горска марка.

След направена справка в информационната система на ИАГ е установено, че марката не е на лицето, което маркира и същото не е вписано в публичния регистър за упражняване на частна лесовъдска практика. 

Лицензираният лесовъд, собственик на марката, пристигнал на временния склад след около 50 мин. като е показал позволително за сеч и технологичен план, за установяване на временния склад. След проверка е констатирано, че товарният автомобил не се намира на временния склад, който е указан в технологичния план. След като направили измерване, горските служители установили, че дървесината е 10 пр.м3 от благун и цер с дължина на секциите 1 м.

Служителите по горите са съставили актове за установените нарушения на лицензирания лесовъд и лицето, маркирало дървесината. Товарният автомобил, дървесината и контролната горска марка са задържани.

Проверката по случая продължава.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates