Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Аграрният университет – Пловдив посреща своя 75-годишен юбилей

Аграрният университет – Пловдив посреща своя 75-годишен юбилей в сложна и непозната обстановка, но със свободен дух и интелектуални предизвикателства, с доказано високо обществено признание като водещ в аграрното образование, наука и бизнес в страната и предпочитан международен партньор.

Историята и традициите на университета неизменно следват политическото и културно развитие на страната, белязани от динамични промени.

Началото. В исторически план, на базата на многогодишния опит и добри практики на поколения земеделци, се зараждат и основите на земеделското образование още преди повече от 140 години.

През 1945 г. с Указ на регентите № 180 от 4 август 1945 г. е приета Наредбата-закон за създаване на първия извънстоличен държавен университет в Пловдив с два факултета: Агрономо-лесовъден и Медицински. Агрономо-лесовъдният факултет полага основите на днешния Аграрен университет. През 1950 г. е създаден Висшият селскостопански институт – Пловдив (ВСИ) като самостоятелно висше училище. През 1975 г. висшето селскостопанско образование в страната се съсредоточава във ВСИ след пребазиране на агрономическите специалности от Селскостопанска академия – София. С Решение на ХХХVІІІ Народно събрание на Република България, прието на 4 април 2001 г., ВСИ е преобразуван в Аграрен университет – Пловдив.

Днес. С изградената модерна инфраструктура, Аграрният университет се превръща в атрактивен образователен център и място за провеждане на конкурентоспособни фундаментални и приложни научни изследвания, ориентирани към потребностите на бизнеса и насочени към настоящото развитие на сектора за адекватно интегриране в европейското земеделие.

Академичните традиции през годините, многобройните престижни събития, на които Аграрният университет е домакин, и най-ценното богатство – възпитаниците – правят университета разпознаваем на местно, национално и международно ниво.

Показател за успехите са високите оценки от институционалната и програмните акредитации и водещите места в професионалните направления „Растениевъдство“, „Растителна защита“ и „Животновъдство“ в Рейтинговата система на висшите училища в България.

Постиженията днес са устойчиви, защото съхраняваме 75-годишните традиции, създадени с труда на поколения учени и преподаватели, и заедно творим настоящето с увереност в бъдещето на Аграрния университет – Пловдив.

Бъдещето. Аграрният университет е равностоен партньор в групата на Европейските  университети, в които студенти, преподаватели и бизнес партньори ще могат да си сътрудничат в междудисциплинарни екипи за високо качество и конкурентоспособност на европейското висше образование.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates