Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Списък на сключените АДБФП по процедура BG16M1OP002-3.027 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2"

В изпълнение на разпоредбите на чл. 28 от ПМС № 162/05.07.2016 г. и в съответствие с изискванията, посочени в Приложение XII, т. 1 "Списък на операциите" към Регламент (ЕС) № 1303/2013, Управляващият орган публикува списък на сключените АДБФП по процедура BG16M1OP002-3.027 "Мерки за подобряване на природозащитното състояние на птици - 2".

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates