Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието

Създава се Съвет по пчеларство като консултативен орган към министъра на земеделието с приети на второ четене промени в Закона за пчеларството, предаде БТА. Съветът подпомага министъра в изпълнение на държавната политика в сектора. Досега такъв орган е бил Националният браншови пчеларски съюз.

Министърът на земеделието е председател на Съвета, със свои заповеди определя състава му и утвърждава правила за организацията и дейността на консултативния орган.

Не бе прието предложението на независимия народен представител Валери Жаблянов функциите на този орган да се определят в закона, вносителите са предвидили чрез правилник, изготвен от министъра.

В състава на Съвета влизат представители на аграрното ведомство, ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, Българската агенция по безопасност на храните и пчеларски организации, отговарящи на изисквания, определени в правилата, гласува НС.

Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по реда на Закона за ветеринарномедицинската дейност, определи още парламентът.

Постоянните пчелини задължително са с ограждение, като в урегулираните поземлени имоти са с ограда, осигуряваща безопасността на обекта и непозволяваща свободен достъп и преминаване на хора и животни, и са обозначени с табелка с регистрационния номер на пчелина.

Обектите в горски територии могат да са с ограждение, което не представлява строителство по смисъла на Закона за устройство на територията, и на което се поставя табелка с регистрационния номер на пчелина.

За постоянните пчелини, намиращи се в защитени територии, тези изисквания не се прилагат.

Основните цели трябва да са опазване на пчелите като вид и развитие на пчеларството в България, в този закон няма визия, коментира Кристиан Вигенин от социалистическата партия. Според левицата чрез закона за пчеларството се дава възможност и за нерегламентирано изсичане на гори.

През всички години, когато БСП е била в управлението или в опозиция, не са внесли закон за пчелите в България, отговори Петър Петров от "Обединени патриоти".

Пчелните семейства се настаняват в пчелини, регистрирани по Закона за ветеринарномедицинската дейност. Собствениците или ползвателите на пчелини подават заявление по образец до директора на съответната Областна дирекция по безопасност на храните.

Депутатите определиха собствениците или ползвателите на малки пчелини за лични нужди да подават заявлението чрез кмета или кметския наместник, като за регистрацията не се събира такса.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates