Горските инспектори от Регионална дирекция по горите - София са заловили системен нарушител на горското законодателство, транспортиращ незаконно добити дърва за огрев.

В землището на гр. Ботевград, прохода „Арабаконак” служителите са спрели за проверка лек автомобил. Проверяващите са констатирали, че в него се превозват дърва за огрев от габър, немаркирани и непридружени с превозен билет. След извършена справка е установено, че водачът на автомобила за няколко години има съставени 29 акта по Закона за горите.

Горските инспектори са съставили нови два акта на нарушителя. Задържани са автомобила и транспортираната с него дървесина. 

Засилени проверки извършват служителите по горите в районите с концентрация на нарушения в обхвата на дейност на Регионална дирекция по горите – София. От началото на седмицата са съставени девет акта, задържани са общо две моторни превозни средства, две каруци и незаконно добити дърва за огрев.