Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Министър Личев представи екипа си пред директорите в МОСВ

Заместник-министрите Емилия Тончева, инж. Петър Димитров, Валерия Калчева, както и съветникът на министъра за дейностите в Изпълнителна агенция по околна среда (ИАОС) Ваня Григорова и главният секретар на МОСВ Климентина Денева ще подпомагат работата на министъра на околната среда и водите Асен Личев.

Заместник-министър Емилия Тончева ще отговаря за националните паркове и дирекциите „Национална служба за защита на природата“, „Политика по изменение на климата“ и „Координация по въпросите на Европейския съюз и международно сътрудничество“.

 

Ресорите на заместник-министър инж. Петър Димитров ще бъдат басейновите дирекции, регионалните инспекции по околна среда и водите, дирекциите „Управление на водите“, „Национален координационен център“ и „Екологична оценка, оценка на въздействие върху околната среда и предотвратяване на замърсяването“.

 

На заместник-министър Валерия Калчева ще са подчинени „Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС), Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и дирекциите „Опазване чистотата на въздуха“ и „Управление на отпадъците и опазване на почвите“.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates