Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Инвентаризираха новосъздадената вегетативна семепроизводствена градина от черен бор в Панагюрище

Служителите на Горска семеконтролна станция – Пловдив, участваха в практическа теренна работа при извършване на инвентаризация на присадените фиданки в новосъздадената вегетативна семепроизводствена градина от черен бор на територията на Държавно горско стопанство - Панагюрище.

„Отчетеният процент на прихващане е много добър, над 90 %, което отдавам на добрата практика и опит на служителите, които участваха в мероприятията при създаването на градината“, сподели инж. Димитър Жекин, директор на Станцията.

„Настоящите дейности бяха свързани с формиране на короната на фиданката, отстраняване на върха й, като по този начин даваме възможност за по-нататъшното й развитие. Оттук нататък ще наблюдаваме растежа на фиданките“, допълни Жекин.

Вегетативната семепроизводствена градина беше създадена преди малко повече от месец. Изграждането й е необходимо за осигуряване на горски репродуктивни материали за лесовъдски цели, които са генетически подходящи с ценни наследствени качества и контролиран произход.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates