Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Дейността на „Напоителни системи“ ЕАД е блокирана, защото тези, които до вчера са управлявали дружеството, днес саботират дейността му

Дейността на „Напоителни системи“ ЕАД е блокирана, защото тези, които до вчера са управлявали дружеството, днес саботират дейността му. Блокирани са всички възможности на дружеството да се разплаща. Това каза министърът на земеделието, храните и горите проф. д-р Христо Бозуков по време на брифинг днес.

Той поясни, че информацията е подкрепена с факти и документи. Блокирани са всички възможности на дружеството да се разплаща, това блокира не само дейността на предприятието, но и на целия сектор „Земеделие“, допълни още министърът.

„Аз съм човек, който не се срамува да си признава грешките. Една от моите грешки е назначаването на Снежина Динева за изпълнителен директор на „Напоителни системи“ ЕАД  при първото ми пребиваване като служебен министър в МЗХГ“, каза още министър Бозуков.

По думите му, след извършена проверка от вътрешен одит в „Напоителни системи“ ЕАД , са открили редица слабости. Резултатите показват 17 констатирани нарушения. „Одиторите са констатирали проблеми по следните параграфи: определяне на прогнозните стойности на планираните обществени поръчки, високият дял на поръчки, възлагани с пряко договаряне, несъответствие между план-графика за поръчките и действителното възлагане, аварийните работи се възлагат чрез пряко договаряне, а не като процедура, надвишаване на платените суми за охрана, както и несъответствия по договори“, информира  проф. Бозуков.

Земеделският министър поясни, че на база одитната проверка, с доклад от ресорния заместник-министър Атанас Добрев съдържащ предложение за освобождаване и протокол, на 9 юни е освободил Снежина Динева като член на Съвета на директорите на „Напоителни системи“ ЕАД. Сключеният с нея договор за възлагане на управление на еднолично акционерно дружество с държавно имущество в „Напоителни системи“ ЕАД е прекратен. 

Министърът изнесе информация, че на 10 юни 2021 г. в специализирана група на директорите на дружеството е дадено указание от г-жа Снежина Динева: „Колеги, моля никой да не превежда никакви пари към Централно управление, всичко да е по Вашите сметки“.  Според него, това е грубо нарушаване на договора за възлагане на управлението на дружеството. След прекратяване на договора изпълнителният директор няма право да упражнява права и задължения. Друг интересен факт е, че на 14 и 15 юни са извършени парични преводи в особено големи размери. Клоновете на дружеството „Марица“-Пловдив и „Тополница“-Пазарджик са превели към клон „Струма-Места“ сумата от 1,5 млн. лева.

„Това става без уведомление на Централно управление-София, с което управителите на тези клонове са нарушили Правилника за устройството и дейността на „Напоителни системи“ ЕАД и са създали условия за невъзможност за осъществяването на текущи приоритетни и неотложни плащания към държавата, както и за изплащане на работни заплати“, поясни проф. Бозуков.

„Дружеството към момента има несъбрани вземания в размер на близо 7 млн. лв. Това са вземания от клоновете, които по неизвестни причини не са направени и не са търсени. В момента съставът на дружеството се състои от 1650 души, които са застрашени да не получат своите възнаграждения, заради политиката на предишното ръководство в лицето на г-жа Динева“ каза в заключение министърът.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates