Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Покана към юридическите лица с нестопанска цел за общественополезна дейност за участие в Тематична работна група за разработване на Програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г.

Управляващият орган на „Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ в Министерството на околната среда и водите стартира процедура за избор на юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, чиито представители да участват в състава на тематичната работна група за разработване на програма „Околна среда“ за програмен период 2021 – 2027 г. Отправя се покана към групите юридически лица с нестопанска цел за общественополезна дейност, специализирани в сферата на следния сектор: 

  • Организации, специализирани в сектор „води“;

В срок до 15 работни дни от датата на публикуване на поканата всяко заинтересовано юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност от посочената по-горе група може да подаде писмено заявление за участие.

Писмените заявления за участие се подават по образец на адрес: гр. София, ул. „Гладстон” № 67, Главна дирекция оперативна програма „Околна среда“, Министерство на околната среда и водите.

Детайлната покана, както и необходимите документи за попълване, са публикувани тук.

Прикачен файл Size
Документи 22.99 KB

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates