Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

В новата ОСП 25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към еко-схеми

В новата ОСП  25% от годишния бюджет по директните плащания ще бъде насочен към еко-схеми. Това обяви заместник-министърът на земеделието, храните и горите Явор Гечев по време на 14-тото заседание на Тематичната работна група за разработване на Стратегическия план. Той припомни, че годишно в страната ни се разпределят около 1,1 млрд. лева по директните плащания.

През новия програмен период земеделските стопани ще могат да кандидатстват по 10 схеми за климата, околната среда и хуманното отношение към животните, т. нар. еко-схеми. Това са еко-схема за поддържане на биологично земеделие (земеделски площи); еко-схема за поддържане на биологично земеделие (селскостопански животни); еко-схема за поддържане и подобряване на биологичното разнообразие и екологичната инфраструктура; еко-схема за запазване и възстановяване на почвения потенциал; еко-схема за намаляване използването на пестициди; еко-схема за екологично поддържане на трайните насаждения; еко-схема за екстензивно поддържане на постоянно затревените площи; еко-схема за поддържане и подобряване на биоразнообразието в горски екосистеми; еко-схема за разнообразяване на отглежданите култури и буферни екологични ивици.

Заместник-министър Гечев уточни, че всяка от интервенциите отговаря на определени цели на Зелената сделка. По думите му, мерките са лесно изпълними и са с доброволен характер. „Сега ще заложим параметри, които обаче на втората година от изпълнението на Стратегическия план ще трябва да се актуализират“, посочи още той. Заинтересованите страни бяха запознати с видовете интервенции по еко-схемите, условията за допустимост по тях, както и изискванията за кандидатстване.

В рамките на Тематичната работна група бяха представени и схемите за обвързано подпомагане за животни, плодове и зеленчуци, както и тези за необвързаните плащания. Всички схеми, които страната ни прилага по обвързана подкрепа и към момента, ще останат и в новата ОСП.

Аграрният заместник-министър съобщи, че в края на месец октомври предстои да бъдат обсъдени интервенциите по Втори стълб, а именно подпомагането по Програмата за развитие на селските райони. „Предвиждаме и схеми, които ще допълнят Първи стълб. Целта е да направим така, че едни и същи дейности да не бъдат подпомагани по Първи и Втори стълб едновременно. Ние искаме Стратегическият план да бъде изпратен в ЕК до края на годината“, каза още той.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates