Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Животновъдите, кандидатствали до 28 февруари по схемата de minimis, ще получат финансова помощ до 7 март 2022 г.

С оглед на влошената икономическа обстановка в страната и неблагоприятната ситуация, заради пандемията от COVID-19, както и поради настояване на браншовите асоциации в сектор „Животновъдство“, са променени указанията за предоставяне на държавната помощ de minimis за земеделските стопани, които отглеждат крави, юници, биволи, овце-майки и кози-майки.

По този начин така необходимите финансови средства ще достигнат до животновъдите във възможно най-кратък срок, за да покрият своевременно разходите им за изхранване на животните.

    Съгласно новите указания се предвижда животновъдите, подали заявление за подпомагане до 28 февруари 2022 г., включително да получат финансова помощ до 7 март 2022 г. За всички останали кандидати, които ще подадат своите заявления за подпомагане след 28 февруари до предвидения краен срок на приема по схемата - 11 март 2022 г., се предвижда помощта да бъде изплатена до 30 март 2022 г.

     Утвърденият бюджет по държавната помощ е в размер на 24 млн. лв.

    Заявления за помощта de minimis се приемат в областните дирекции (ОД) на ДФЗ, отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане” (ПСМП). Документите се подават по постоянен адрес на физическото лице или едноличния търговец.

   Припомняме, че за помощта могат да кандидатстват стопани с допустими за подпомагане животни по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ3). Животновъдите се подпомагат за допустимия брой животни, след проверка за реализация по схемите за обвързано подпомагане за животни за Кампания 2021 или (ПНДЖ3).

    Целта на държавната помощ е да покрие част от производствените разходи по отглеждане на животните.

    Предвидените ставки за подпомагане са:

    • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави под селекционен контрол;

   • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за млечни крави;

   • до 45 лв. за млечни крави в планински райони;

   • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави и/или юници;

   • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за месодайни крави под селекционен контрол;

   • до 45 лв. до 50-то животно, вкл. и до 22 лв. от 51-то животно за биволи;

   • до 16 лв. до 200-то животно, вкл. и до 11 лв. от 201-то животно за овце-майки и/или кози-майки под селекционен контрол;

   • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки в планински райони;

   • до 11 лв. за овце майки и/или кози майки, за животните по Преходна национална помощ за овце-майки и/или кози-майки, обвързана с производството (ПНДЖ 3).

     Новите указания за държавната помощ са публикувани на интернет сайта на ДФЗ.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates