Agro-CONSULTANT.NET - Вашият приятел на полето, във фермата и на пчелина

Един от приоритетите на Министерството на земеделието е устойчивостта на веригата на предлагане на храни

„Един от приоритетите на Министерство на земеделието е устойчивостта на веригата на предлагане на храни, чрез стимулиране на производството на фермерски продукти и скъсяване на веригите на доставки, с цел да се защитят максимално интересите на българските производители“.

Това заяви заместник-министър Стефан Бурджев на първия панел на четвъртото издание на форум „Отговорни производители“, организиран от списание „Мениджър“.

Той посочи, че решаването на въпроса за устойчивото производство и потребление на храни означава не само гарантиране на сигурността на доставките на храни, но и насърчаването на по-екологосъобразни, по-устойчиви, по-здравословни и по-справедливи системи за производство на храни.

„В настоящата усложнена обстановка и с оглед гарантиране на продоволствената сигурност е от съществено значение да се въведат мерки за минимизиране на рисковете от недостиг на хранителни продукти, поради нарушаване на функционирането на международните и европейските снабдителни вериги и системните рискове във връзка с кризата с Украйна“, допълни още аграрният заместник-министър.

Заместник-министърът на земеделието заяви, че е от голямо значение е координирането на необходимите мерки от страна на държавите-членки с оглед подобряване на търговските потоци и доставянето на стоки и храни.

Стефан Бурджев сподели, че българският потребител все повече се ориентира към храните, които са продукт на родното земеделие, животновъдство, риболов и аквакултури, което ги свързва с еталон за качество.

„Министерство на земеделието е утвърдило добри практики за подкрепа на производството на основни групи храни от български производители и улесняване на достъпа на потребителите до местна и устойчива продукция“, обяви заместник-министър Бурджев, като допълни, че целта им е да бъдат събрани на едно място положителни примери за добро партньорство между бизнес оператори.

Още интересни статии по темата

Free Joomla! templates by Engine Templates