Актуално

Вносът на пипер у нас надвишава производството 4-5 пъти

„Вносът на пипер у нас надвишава производството  4-5 пъти”, каза в интервю’ за БНР организационният секретар  на асоциация „Български пипер’ Георги Василев.

Прочети още...

Планират ново разширяване на Натура 2000

Планират ново разширяване на Натура 2000. Една от промените в Проекта на Актуализирана Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) по Натура 2000 за периода 2014–2020 г.е обявяването на нови зони и/или промяна на границите на съществуващи зони от мрежата.
Данните към момента сочат, че изплатените помощи до месец юни тази година са над 830 млн. евро. Те са 54,79% от общата сума, отпусната за целия период, в размер на повече от 1,5 млрд. евро.

Прочети още...

Ще има по-меки мерки за лов в ловностопанските райони, в които има установена АЧС

Заместник-министърът на земеделието, храните и горите Атанас Добрев заяви днес на среща с ловните сдружения в страната, че ще има по-меки мерки за лов в ловностопанските райони, в които има установена АЧС. Мерките и указанията, които са за тези райони ще претърпят градация и при всяко положение ще има промяна. Ще се следват указанията на европейските ветеринари и науката, която дава напътствия по какъв начин да се извършва лова, каза Добрев.

Прочети още...

Реколта 2019 се оказа добра в количествено, в качествено и в ценово отношение

Реколта 2019 се оказа добра и в количествено, и в качествено, и в ценово отношение за основните зърнени култури.

Прочети още...

Министерството на земеделието променя условията за кандидатстване по подмярка 4.2

Министерството на земеделието променя условията за кандидатстване по подмярка 4.2 за инвестиции в преработка, маркетинг на селскостопански продукти. Това става ясно от заповед на заместник-земеделския министър Лозана Василева. Новото е, че договорът за поръчителство отпада като опция при кандидатстване по подмярката.

Прочети още...