Актуално

На 24 юни отбелязваме деня на лечебните растения

Според народното поверие на Еньовден – 24 юни, билките са най-лековити.

Прочети още...

Стартира приемът по подмярка 7.6 от ПРСР 2014-2020 г. за възстановяване и реконструкция на сгради с религиозно значение

От 22 юни 2020 г., стартира приемът по подмярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ от мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Прочети още...

175 земеделци с депозити над милион лева

1 милиард и 64 милиона лева държат земеделците в банки. Сумата е разпръсната в 23 189 депозита. Сметките показват, че парите, които фермерите кътат в един депозит, са средно 45 876 лева. Въпреки това около половината депозити са за много дребни суми - под 1000 лева. Това сочи статистиката на БНБ към март за парите на сектор Селско, горско и рибно стопанство.

Прочети още...

Изпълняват се 222 договора за над 3,7 млрд. лв. по ОПОС

Към края на юни 2020 г. по Оперативна програма „Околна среда“ (ОПОС) са обявени 56 процедури на обща стойност 4,3 млрд. лв. Това представлява 124% от ресурса на програмата.

Прочети още...

МЗХГ представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата ОСП 2021-2027г.

Координационното звено към Министерство на земеделието, храните и горите представи пред бранша Проект на идентифицирани потребности за Новата Обща селскостопанска политика (ОСП) 2021-2027г. 

Прочети още...