Актуално

Маслодайната роза влиза в програмата за борба с вредителите

Маслодайната роза за първи път влиза в обхвата на подпомагане по схемата “Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”.

Прочети още...

Комитетът по наблюдение на ПРСР прие условията по новия прием по мярка 11 „Биоземеделие“, целящи по-справедливо разпределение на средствата

Комитетът по наблюдение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. одобри промени в условията по новия прием за нови ангажименти, както и такива с удължен ангажимент за 2020 г., по мярка 11 „Биологично земеделие“.

Прочети още...

Инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“ в Пловдив

Утре, 16.01.2020 година, в град Пловдив, заместник изпълнителният директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) инж. Николай Роснев ще открие Национална конференция „Растителното здраве – нови заплахи и превенция“, част от информационната кампания „Защити растенията – защити живота” под патронажа на Министъра на земеделието, храните и горите.

Прочети още...

„Плащанията за Кампания 2019 са изтеглени по-рано от миналата година“: Васил Грудев

Във връзка с новата политика на работа на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция и поетите ангажименти на ръководството за даване на точност, яснота и спазване на съответните графици на плащане, фондът информира земеделските стопани кога да очакват постъпление по съответните схеми и мерки през следващите 6 месеца.

Прочети още...

За 30 години в България са унищожени толкова животни, колкото нито една от войните на 20 век не е успяла да направи

За 30 години България е унищожила толкова животни, колкото нито една от войните на 20 век не е успяла да го направи

Числата са повече от безжалостни към поколенията, които населяват България от 1990 г до 2020 г.

Прочети още...