Актуални агро новини.Речните нива ще останат без съществено изменение.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес , 01.01.20017 ще е без валежи.

През последното денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-значителни денонощни колебания на водните нива (от – 13 см до + 31 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн). Поради ниските температури и малките водни количества в отделни участъци на реките в Дунавския и Черноморския басейн е регистрирано образуване на брегови лед.
Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в основното течение на р. Марица при Пловдив и Първомай.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 5 см до + 9 см
Черноморски басейн: повишения до + 3 см
Източнобеломорски басейн: колебания от – 13 см до + 31 см
Западнобеломорски басейн: колебания от – 6 см до + 7 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн в резултат на частично снеготопене, днес ще има незначителни повишения на водните нива на реките във водосборите на р. Огоста и р. Искър. На2 и 3 януари в резултат на частично снеготопене ще има незначителни повишения на водните нива на всички реки в басейна.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и в следващите два дни, вследствие на частично снеготопене, ще има незначително покачване на водното ниво на реките във водосбора на р. Искър. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 януари, че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес водните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществена промяна. На 2 и 3 януари се очакват незначителни повишения на речните нива вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в в долното течение на реката на 1, 2, 3 и 4 януари водните коичества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 2-5 януари се очакват незначителни повишения на речните нива във водосбора, вследствие на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.
Черноморски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения. На 2 и 3 вследствие на частично снеготопене, се очакват незначителни повишения на водните нива във водосборите на Добуджанските и южночерноморските реки в басейна.

Източнобеломорски басейн: нивата на реките днес ще останат без съществени изменения. На 2 и 3 са възможни краткотрайни повишения на речните нива в басейна, вследствие на снеготопене.

Системата за ранно предупреждение на НИМХ – БАН прогнозира за водосборите на реките Марица и Тунджа, че водните нива ще бъдат под праговете за предупреждение. Системата за ранно предупреждение прогнозира за водосбора на река Арда, че водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Западнобеломорски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения.

В направените прогнози не се отчита работата и ретензионната способност на хидротехническите съоръжения.