Актуални агро новини.През 2016 г. горските инспектори са извършили общо над 168 000 проверки.

През 2016-та година горските инспектори в 16-те териториални структури към Изпълнителна агенция по горите - регионални дирекции по горите, са извършили общо над 168 000 проверки в това число - на 14 147 сечища, 26 006 физически лица, 56 018 превозни средства транспортиращи дървесина, 39 849 ловци, 10 228 риболовци. Това каза инж. Тони Кръстев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция по горите, цитиран от Агенция Фокус.

По думите му са извършени и 21 787 проверки на складове за продажба на дървесина и цехове за преработка. „За 2016 г. има съставени повече от 14 000 акта за установени административни нарушения“, посочи инж. Кръстев. „Издадени са общо 10 626 броя наказателни постановления, от които 6 862 броя са влезли в сила. Наложените глоби на физически лица са в размер на 1 546 806 лв., имуществените санкции на юридически лица са 106 925 лв., а обезщетенията възлизат на 109 661 лв“, съобщи още инж. Кръстев.

„Най-често нарушенията са за съхранение или транспортиране на немаркирана дървесина и без превозен билет. Съставят се актове на собственици на складове за продажба на дървесина за пропуски по издаването на превозните билети и воденето на необходимата документация“, посочи още инж. Кръстев.

, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));