Актуални агро новини.С 16,4% намалява нетният предприемачески доход за селското стопанство.

С 16,4% спрямо 2015г. намалява нетният предприемачески доход на икономическите сметки за селското стопанство. Това сочи първият анализ на НСИ за 2016г. Крайната продукция по базисни цени, в това число и субсидиите (без данъците) възлизат на 7 359.7 млн. лв. , което е със 6.7% по-малко в сравнение с предходната година. Причината- спад в цените с 5.6%.

Анализът сочи още, че стойността на продукцията, произведена от растениевъдството, е 4 956.6 млн. лв., т.е. намаляла е с 3.5% спрямо 2015г. Отново това е резултат от спада в цените- с 5.7%, който не може да бъде компенсиран от увеличението в обемите - с 2.4%.

Продукцията в животновъдството е 1 744.5 млн. лв. и намалява с 14.3% спрямо 2015 г. Причината в сектора този път е комплексна- спад в цените и обемите.

Стойността на вложенията за текущо потребление, използвани в селското стопанство през 2016 г., достига 4 398.5 млн. лв. или с 6.8% по-малко от предходната година. Намалението се дължи почти на равен спад в цените и в обемите. 

Брутната добавена стойност по базисни цени в селското стопанство през 2016 г. е с 6.6% по- ниска или 2 961.2 млн. лв.