Актуални агро новини.Броят на фермите в ЕС продължава да намалява.

Броят на фермите в Европейския съюз е намалял с повече от една четвърт между 2005-та и 2013 година. Това сочат цифрите в най-новата статистика за селското, горското и рибното стопанство в Съюза, публикувани от Евростат.

За тези 8 години броят на стопанствата се е свил с повече от 26 процента, т.е. средно с   близо 4 на сто годишно. България заема второ място по численост на отказали се фермери. Начело е Словакия с 12 процента на година, а ние сме с 9 на сто. След нас е Полша, където всяка година над 6 процента от стопаните прекратяват дейността си. Ирландия е единствената страна-членка на Съюза, в която през посочения период броят на фермите се е увеличил със 7 хиляди.

През 2013 година във всички сегашни държави, членуващи в Общността, е имало 10 милиона стопанства. Румъния е с най-голям дял, близо една трета, но там фермите са много малки.

Селскостопанските площи почти не са се променили и са в размер на близо 175 милиона хектара. На първо място е Франция, която има дял от 16 процента от обработваемата площ. Според данните на Евростат , в Европейският съюз преобладават семейните ферми. Три четвърти от работещите на село са роднини на собствениците на стопанствата.

Преди 4 години в Съюза са действали близо 4,5 милиона ферми с годишна продукция под 2 хиляди евро. 3 милиона стопанства са произвеждали продукти на стойност между 2 и 8 хиляди евро, а само 680 хиляди големи стопанства са имали производство над 100 хиляди евро.