Актуални агро новини.Близо 10 милиарда евро е стойността на селскостопанското производство в Швейцария за 2016 г..

Близо 10 милиарда евро е стойността на селскостопанското производство в Швейцария през 2016 година. Това е с един процент повече от 2015г., показват първите изчисления на националната статистика.

Публикуваните данни сочат, че около 49 процента от сумата идват от животновъдството и свързаните с него дейности. Други 39 на сто са от растителни продукти. Останалите 12 процента са генерирани от селскостопански услуги, както и от други странични дейности, свързани с отрасъла.

Въпреки кризата в млечния сектор, значението на животинските продукти продължава да расте и през миналата година. Стойността на производството е с процент и половина по-голяма от 2015г., докато при растенията увеличението е само с 0,2 на сто. Този ръст се дължи основно на плодовете и зеленчуците, докато при зърнените и другите полски култури има спад заради неблагоприятните метеорологични условия през големи периоди от годината.

 

, 'script', 'facebook-jssdk'));