Актуални агро новини.Днес ще бъде разгледан проект на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите.

На редовно заседание днес кабинетът в оставка ще разгледа проект на Наредба за специфичните изисквания към казеините и казеинатите (млечни продукти), предназначени за консумация от човека.

Правителството ще обсъди и две национални програми, свързани със здравеопазването. Ще бъде разгледан и проект на решение за безвъзмездно предоставяне за управление на части от имоти - публична държавна собственост, на ДА "Технически операции" и на МВР.

, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));