Актуални агро новини.17 проекта реализира Пловдивска област по „Чиста околна среда – 2016 г.“.

17 са реализираните проекти в Пловдивска област от националната кампания „Чиста околна среда – 2016 г.“ , организирана от  Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда (ПУДООС) и МОСВ. Стойността на финансовата подкрепа за кметствата е до 10 хиляди лева, а за учебните заведения – до 5 хиляди лева.

В три кметства в община Първомай – Буково, Татарево и Градина са изградени площадки за отдих. В центъра на с. Буково в съществуващ парк е извършено почистване на зелените площи и алеи от отпадъци и е изградена зона за спорт и отдих на жителите на населеното място. Монтирани са фитнес уреди на открито, изградена е допълнителна алея от бетонови плочи, монтирани са пейки и кошчета за отпадъци. За реализиране на проекта е вложен доброволен труд от страна на населението.

В община Карлово са обновени паркове в три кметства – Ведраре, Баня и Войнягово, както и две учебни заведения. В три кметства в община Раковски – Шишманци, Стряма и Чалъкови също са обособили паркове за отдих и спорт, а ОДЗ „Щастливо детство“ е с обновена детска площадка. В хисарското село Мало Крушево е изградена площадка с фитнес уреди на открито, монтирани са пейки и кошчета за отпадъци. В Нареченски бани край Асеновград е изградена зона за отдих. Положен е насип от 200 квадратни метра с виброплочи и е поставена беседка.

В село Белащица, община Родопи кметството е продължило благоустрояването на парка в центъра на населеното място. Съоръженията от предходния договор по програмата „Чиста околна среда“ са запазени и е извършено изграждане на бетонови алеи. Съборен е стар павилион и на негово място е поставена тенис маса. Засадена е декоративна храстова и дървесна растителност. Изработена е и бетонова маса за игра на шах с две пейки.

В община Пловдив са изградени 3 зони за отдих и спорт, две от които са в район „Западен“ и една в район „Тракия“. Пет детски градини в Пловдив също са обновени по програмата на МОСВ. Четири от тях са в район „Централен”. Общо тринадесет детски градини и училища на територията на Пловдивска област са с обновени дворове.