Актуални агро новини.Стриктното спазване на превантивните мерки ще органичи разпространението на птичи грип.

Към момента експертите от Българското дружество за защита на птиците не са регистрирали масова смъртност сред дивите птици при теренните си дейности в страната. За овладяването на ситуацията с птичия грип е необходимо стриктно спазване на превантивните мерки. Високите био-санитарни норми в птицефермите и личните стопанства са ключът за спиране на разпространението на птичия грип. Наложената от Министерство на земеделието и храните забрана за лов на птици също е важна мярка, която ще намали риска от контакт с болни птици и разпространение на заразата. Тази мярка ще ограничи и риска от контакт на хора с вируса, което повишава риска от възникване на нови и опасни мутации.   Дивите птици също се заразяват и могат да бъдат  носители, но практиката показва, че епидемията обикновено следва търговските пътища и източниците на зараза обикновено са ферми с ниска хигиена. Птичият грип съществува естествено и в природата. Опитът от избухването на епидемия преди години показа, че лоши практики и ниски хигиенни норми са основната причина болестта да вземе застрашителни размери. Тогава стана ясно, че употребата на птичи торове или птичи изпражнения като храна в рибни ферми и в селското стопанство е един от източниците на разпространение на заразата в Югоизточна Азия. Интересен е фактът, че възникналите огнища на заразата съответстват до голяма степен на трасетата на търговските пътища и нямат припокриване с миграционните пътища на птиците. Трябва да се има предвид също, че вирусът може бързо да мутира, затова е важно да се наблюдават популациите на птиците, за да се търсят доказателства за появата на нови мутации.   Експертите предупреждават хората, които имат лични стопанства и отглеждат птици, да сигнализират, ако забележат необичайно поведение или умрели птици. Сред препоръките са и спазване на  висока лична хигиена, като измиват редовно ръцете си със сапун.   БДЗП за пореден път призовава хората, които намират безпомощни птици , да не ги улавят и да не се опитват да ги спасяват.  Гражданите могат да подават сигнали за болни или мъртви птици в цялата страна на спешния телефон за сигнали на Българска агенция по безопасност на храните – 0700 122 99 или на спешната телефонна линия – център 112.