Актуални агро новини.Осми януари 2017 г. е последният ден за групов лов на дива свиня.

Седми и осми януари 2017 г. са последните дати, в които може да се ловува групово на дива свиня. При ловуването трябва да се спазват стриктно Закона за лова и опазване на дивеча /ЗЛОД/, Правилника за прилагане на ЗЛОД, както и другите нормативни документи, свързани с лова.

Припомняме, че е необходимо ловците да следват указанията и мерките, свързани  с надзора на болестта африканска чума по свинете в България. Незабавно да се информира официален ветеринарен лекар за всички намерени умрели диви свине, както и при промяна на здравния статус, поведението и/или изменение от нормалния вид на вътрешните органи при първичната обработка на отстреляните диви свине. Задължително от всяка отстреляна дива свиня се предоставя и кръвна проба, органни проби, както и информация за датата и мястото на отстрела, възрастта и пола на свинята. След първичната обработка на отстреляна дива свиня се извършва обезвреждане чрез загробване или изгаряне на кожите, черва и други странични и отпадни продукти. Мерките за контрол, безопасност и мониторинг да бъдат спазвани и при индивидуалното ловуване на дива свиня.

, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = '//connect.facebook.net/bg_BG/all.js#xfbml=1&appId=1270646742991111'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));