Актуални агро новини.Председатели на земеделски кооперации: Искаме актуализация на Закона!.

Промени в нормативната уредба, които улесняват пряката им работа и равнопоставеност с арендаторите, искат председателите на земеделски кооперации в Силистренско. Те твърдят, че са извън полезрението на държавата.

Според председатели на земеделски кооперации в Силистренско е наложително да се актуализира Законът за кооперациите. Предложението им да се изготви към него нов раздел, специален за земеделските кооперации, или отделен нов закон за тях.

Кооперациите в България обработват едва 17% от земята, за разлика от Унгария, където 60% от нея е в подобни кооперативи. Затова земеделците искат да бъдат подпомагани, а не ограничавани в дейността си.

Всяка година кооперация в село Гарван раздава рента с общ размер милион и половина лева. Когато дружеството е на печалба – и дивиденти. Заместват и държавата в едно много сериозно финансово дело – в социалната й функция.

В края на селскостопанския сезон работещите в земеделието дори не могат да използват и услуги от НОИ, тъй като срокът за отстъпките изтича в началото на октомври. Време, когато хората все още са на полето.

Автор: Незабравка Кирова

, 'script', 'facebook-jssdk'));