Актуални агро новини.ИАГ започва проверки за подхранването и опазването на дивеча.

Изпълнителна агенция по горите започва проверки за спазването на разпоредбите на Закона за лова и опазване на дивеча (ЗЛОД), свързани с подхранването и стопанисването му.

Проверките се извършват съвместно с представители на ловните сдружения и са свързани с предстоящата сложна метеорологична обстановка и необходимостта от засилване на организацията по стопанисване на дивеча. Проверяващите ще следят за спазване на изискванията за подхранване на животните, както и дейностите по изграждането на ловностопанските съоръжения.

, , 'facebook-jssdk'));